HỌC VIỆN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU QUỐC TẾ
Lịch Khai Giảng Các Khoá Học

* Đối với tìm kiếm theo tháng bạn sử dụng theo cấu trúc sau: 0a => a là số tháng

ID Tên Khóa Học Khóa Lịch Học Ngày Khai Giảng Thời Gian Học Ghi Chú Chi Tiết Khóa Học
Năm-Tháng-Ngày Từ Đến
4 Khoa Học Luân Xa - Đánh Thức Năng Lượng Tự Chữa Lành 20hrs K50 Buổi tối ( Thứ 2,4,6 ) 2024-05-03 19:30:00 21:30:00 undefined
5 Khoa Học Luân Xa - Đánh Thức Năng Lượng Tự Chữa Lành 20hrs K51 Buổi tối ( Thứ 2,4,6 ) 2024-06-01 19:30:00 21:30:00
6 Khoa Học Luân Xa - Đánh Thức Năng Lượng Tự Chữa Lành 20hrs K52 Buổi trưa ( Thứ 7,CN ) 2024-07-01 10:30:00 12:30:00
7 Khoa Học Luân Xa - Đánh Thức Năng Lượng Tự Chữa Lành 20hrs K53 Buổi tối ( Thứ 2,4,6 ) 2024-08-01 19:30:00 21:30:00
8 Khoa Học Luân Xa - Đánh Thức Năng Lượng Tự Chữa Lành 20hrs K54 Buổi trưa ( Thứ 7,CN ) 2024-09-01 10:30:00 12:30:00
9 Khoa Học Luân Xa - Đánh Thức Năng Lượng Tự Chữa Lành 20hrs K55 Buổi tối ( Thứ 2,4,6 ) 2024-10-01 19:30:00 21:30:00
10 Khoa Học Luân Xa - Đánh Thức Năng Lượng Tự Chữa Lành 20hrs K56 Buổi trưa ( Thứ 7,CN ) 2024-11-01 10:30:00 12:30:00
11 Khoa Học Luân Xa - Đánh Thức Năng Lượng Tự Chữa Lành 20hrs K58 Buổi tối ( Thứ 2,4,6 ) 2024-12-01 19:30:00 21:30:00
18 Yoga For Face 3hrs K9 Buổi chiều ( Thứ 7 ) 2024-11-01 15:00:00 18:00:00
22 Thiền Khí Tâm Ứng Dụng 100hrs K12 Buổi tối/Buổi trưa (Thứ 3,5,7) 2024-05-04 19:30:00 21:30:00 Thứ 7: 12h-13h30
23 Thiền Khí Tâm Ứng Dụng 100hrs K13 Buổi tối/Buổi trưa (Thứ 3,5,7) 2024-09-30 19:30:00 21:30:00 Thứ 7: 12:00:00 - 13:30:00
25 HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200hrs K27 Buổi tối ( Thứ 3,5,7 ) 2024-05-11 18:30:00 21:30:00
27 HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200hrs K31 Buổi tối(Thứ 3,5,7) 2024-09-17 18:30:00 21:30:00
28 HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200hrs K30 Buổi tối ( Thứ 3,5,7 ) 2024-07-16 18:30:00 21:30:00
29 HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200hrs K32 Buổi tối ( Thứ 7 ) 2024-11-26 18:30:00 21:30:00
31 Chuyên Gia Phòng Khám 100hrs K2 Buổi chiều ( Thứ 3,5 ) 2024-05-27 19:30:00 21:30:00 Thứ 5: 12:30:00 - 14:30:00
32 HLV Khoa Học Luân Xa 30hrs K3 Buổi trưa ( Thứ 3 ) 2024-06-04 12:30:00 14:30:00
35 Nhà Huấn Luyện Khí Tâm Chữa Lành 100hrs K11 Buổi chiều (Thứ 7, CN) 2024-07-22 13:30:00 15:30:00
36 Master Năng Lượng K3 Buổi tối ( Thứ 3 ) 2024-09-10 19:30:00 21:30:00
37 Healing Coach 100hrs K3 Buổi chiều (Thứ 7, CN) 2024-11-14 13:30:00 15:30:00
38 Khí Tâm Trị Liệu Thực Hành Ứng Dụng 100hrs K3 Buổi tối ( Thứ 3,5,7 ) 2024-11-16 19:30:00 21:30:00
39 HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 300hrs K6 Buổi tối ( Thứ 2,4,6 ) 2024-11-22 19:30:00 22:30:00
53 Khí Tâm Trị Liệu Cho Gương Mặt 10hrs K4 Thứ 7, Chủ nhật 2024-05-18 16:00:00 18:00:00
54 Khí Tâm Trị Liệu Cho Gương Mặt 10hrs K5 Thứ 7, Chủ Nhật 2024-06-22 16:00:00 18:00:00
55 Khí Tâm Trị Liệu Cho Gương Mặt 10hrs K6 Thứ 7, Chủ Nhật 2024-07-27 16:00:00 18:00:00
56 Khí Tâm Trị Liệu Cho Gương Mặt 10hrs K7 Thứ Bảy, Chủ Nhật 2024-09-07 16:00:00 18:00:00
57 Chuyên Viên Trị Liệu Bằng Tay 150hrs K6 Thứ 6: 19h30-21h30 - Giờ VN; Chủ nhật: 12h00-14h00 - Giờ VN 2024-06-14 19:30:00 21:30:00
58 Khí Tâm Trị Liệu Cho Gương Mặt 10hrs K9 Thứ Bảy, Chủ Nhật 2024-11-16 16:00:00 18:00:00
59 Khí Tâm Trị Liệu Cho Gương Mặt 10hrs K10 Thứ Bảy, Chủ Nhật 2024-12-21 16:00:00 18:00:00
60 Khí Tâm Trị Liệu Cho Gương Mặt 10hrs K8 Thứ Bảy, Chủ Nhật 2024-10-12 16:00:00 18:00:00
62 Khí Tâm Yoga Trị Đau Lưng 14hrs K2 Thứ 2,3,4,5,6 2024-05-06 12:00:00 13:00:00 Riêng buổi đầu và buổi cuối thời lượng học sẽ là 02 tiếng - Từ 12:00-14:00 (Giờ VN)
63 HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200hrs K29 Buổi sáng: T2,4,6 2024-06-03 09:00:00 12:30:00
64 HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200hrs K28 T7: 13h30 - 16h30 CN: 9h00 - 12h00 CN: 13h30 - 16h30 2024-06-01 13:30:00 16:30:00

* Đối với tìm kiếm theo tháng bạn sử dụng theo cấu trúc sau: 0a => a là số tháng

×

Đăng Ký Lịch HọcID Tên Khóa Học Khóa Lịch Học Ngày Khai Giảng Thời Gian Học Ghi Chú
Năm-Tháng-Ngày Từ Đến
48 Nghệ Thuật Tĩnh Lặng Của Thở Và Thiền K1 Buổi tối (Thứ 5) 2024-02-29 19:30:00 21:30:00 Khóa học kéo dài 2 tiếng, học online qua Zoom
50 Khoa Học Tâm Linh (Lớp Việt Nam) K1 Buổi tối (Chủ Nhật) 2024-02-29 19:00:00 22:00:00 Khóa học kéo dài trong 2 năm. Tiếp nhận học viên đăng ký liên tục

Trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành trị liệu và chăm sóc sức khỏe theo phương pháp tự nhiên không dùng thuốc. Xây dựng thành một ngành nghề có thương hiệu, đẳng cấp và uy tín cho người Việt Nam trên toàn thế giới.

Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

Nguyên Lí Khí Tâm

Phòng Khám Khí Tâm

Đội Ngũ Đào Tạo

Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Thiền Khí Tâm

Năng Lượng Khí Tâm

Khí Tâm Huấn Luyện Chữa Lành

Khí Tâm Trị Liệu Bằng Tay

Copyright@ KhiTamTherapy 2021 | Chính sách chung