LỢI ÍCH CỦA KHÍ TÂM HUẤN LUYỆN ĐIỀU CHỈNH DÁNG 1.1

Khí tâm huấn luyện điều chỉnh dáng sẽ điều chỉnh, hướng dẫn tư thế đúng cho các tư thế, hoạt động, di chuyển trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như khi tham gia các môn thể dục thể thao khác, nhằm điều chỉnh lại những sự mất cân bằng, sai lệch trên hệ cơ xương khớp, lấy lại cân bằng và tư thế đúng, bảo vệ khớp, phòng tránh các bệnh nan y.

Khí tâm huấn luyện điều chỉnh dáng sẽ điều chỉnh, hướng dẫn tư thế đúng cho các tư thế, hoạt động, di chuyển trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như khi tham gia các môn thể dục thể thao khác, nhằm điều chỉnh lại những sự mất cân bằng, sai lệch trên hệ cơ xương khớp, lấy lại cân bằng và tư thế đúng, bảo vệ khớp, phòng tránh các bệnh nan y.

QUY TRÌNH CỦA KHÍ TÂM HUẤN LUYỆN ĐIỀU CHỈNH DÁNG 1.1

Trong 1h tập luyện, khách hàng sẽ được:

– Hướng dẫn điều chỉnh – thay đổi – tập luyện 1 số tư thế/ động tác/ chuyển động đúng
– Luyện tập- chỉnh sửa những nội dung đã được hướng dẫn
– Các bài tập hỗ trợ
– Hướng dẫn tự tập luyện, điều chỉnh tại nhà