Quy trình Khí Tâm Trị Liệu Gương Mặt

Trong 45 phút dịch vụ khách hàng sẽ được:
– Đả thông, làm mềm vai cổ gáy
– Gỡ chèn những điểm cơ bó trên khuôn mặt
– Xả khí bằng các phép thở trị liệu của Khí Tâm
– Hướng dẫn thói quen biểu cảm và sử dụng khuôn mặt đúng cách
– Hướng dẫn các bài tập Yoga chuyên biệt cho khuôn mặt