Nhập email của bạn để nhận mật khẩu

Các Bước Để Đăng Nhập Vào Hệ Thống

Cách 1 : Đăng nhập tự động

-> Sau khi quét mã QR và nhập email đã đăng ký dịch vụ với Khí Tâm phía trên bạn sẽ nhận được email chứa đường dẫn đăng nhập tự động để tự động đăng nhập vào hệ thống

Cách 2 : Đăng nhập thủ công

Bước 1: Quét QR Code để vào trang này.

Bước 2: Nhập email đã đăng ký dịch vụ với Khí Tâm ở phía trên.

Bước 3: Sau khi Submit bạn sẽ nhận được mật khẩu và đường dẫn đăng nhập vào hệ thống qua địa chỉ email của bạn.

Bước 4: Nhập email trước đó vào ô Username or Email Address và mật khẩu trong email nhận được vào ô Password để theo dõi hồ sơ của bạn trên hệ thống.